CƠ CẤU SẢN LƯỢNG NĂM 2012

Lược đồ cơ cấu sản lượng năm 2012

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012


Lược đồ chỉ tiêu kế hoạch

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

Chùm ảnh hoạt động PVC-TH

TIN TỨC NỔI BẬT

Phát động thi đua giai đoạn 1 năm 2014 tại Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Phát động thi đua giai đoạn 1 năm 2014 tại Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 Ngày 26/3/2014, tại công trường Dự án Nhiệt điện Dầu...

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

MẪU GIẤY YÊU CÂU THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

Tên cổ đông (CHỮ IN HOA): ……………………………………………………………………..

Là cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Số CMMD: …………….. Ngày cấp: ………………..Nơi ...


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN


Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

 

Tên cổ đông : ………………. Mã cổ đông : ……………………………………….

Số CMND :………………… Cấp ngày:…………………. Nơi cấp :……………….

Địa chỉ thường trú :……………...


Thêm:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL